Domů

26. ročník Konference ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY 2022, 20.01.2022

Na jednu přihlášku je možno přihlásit více účastníků z jedné firmy. U všech účastníků musí být uvedena e-mailová adresa.
Účastníci
Neplatící účastník je přednášející.
Účastníci
Objednáváme reklamu do sborníku za 3500,-
Potvrzení platby za reklamu

Cena celkem 0,-

Pokud nám chcete něco sdělit, prosím využijte tento prostor.

Doplňující informace

Daňový doklad za účast na konferenci, příp. za reklamu ve sborníku, bude zaslán na kontaktní e-mail do 7 dnů po termínu konference.

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, Praha 3
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
účet č.: 681600/0300 vedený u ČSOB, a.s.
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ76 0300 0000 0000 0068 1600