Domů

25. ročník Konference ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY 2020, 16.01. 2020

Vystavit fakturu před konáním konference?
Na jednu přihlášku je možno přihlásit více účastníků z jedné firmy. U všech účastníků musí být uvedena e-mailová adresa.
Účastníci
Potvrzujeme, že uhradíme účastnický poplatek za účastníky konference
Potvrzení platby
Potvrzujeme, že uhradíme poplatek za reklamu ve sborníku
Potvrzení platby za reklamu
Potvrzujeme, že uhradíme poplatek za reklamní panely
Potvrzení platby za reklamu
Pokud nám chcete něco sdělit, prosím využijte tento prostor.