Domů

26. ročník Konference ŽELEZNIČNÍ MOSTY A TUNELY 2021, 21.01.2021

Na jednu přihlášku je možno přihlásit více účastníků z jedné firmy. U všech účastníků musí být uvedena e-mailová adresa.
Účastníci
Neplatící účastník je přednášející nebo VIP host určený předem společností SUDOP PRAHA a.s..
Účastníci
Objednáváme reklamu do sborníku za 3500,-
Potvrzení platby za reklamu
Objednáváme umístění reklamního panelu za 3495,-
Potvrzení platby za reklamu

Cena celkem 0,-

Pokud nám chcete něco sdělit, prosím využijte tento prostor.

Doplňující informace

Na základě registrace bude vystaven daňový doklad a zaslán na kontaktní e-mail.

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, Praha 3
IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349
účet č.: 681600/0300 vedený u ČSOB, a.s.
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ76 0300 0000 0000 0068 1600